എൻറെ ദേവൂട്ടി

ദേവൂട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ്. അന്ന് ദേവൂട്ടി അവിവാഹിത ആയിരുന്നു. എൻറെ കഥകൾ വായിച്ചു ആരാധന മൂത്തു എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച ഒരു കൗമാരക്കാരി. സെക്സിനെക്കാൾ […] Read More… from എൻറെ ദേവൂട്ടി