അയൽവാസി തന്ന പരമസുഖം – Part 1

അയൽവാസി – എനിക്കിപ്പോ 23 വയസുണ്ട്. എന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞു.. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കുട്ടിയുമായി. ഇപ്പോ ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട്  എന്റെ ഭർത്താവിന് […] Read More… from അയൽവാസി തന്ന പരമസുഖം – Part 1

അയൽവാസി തന്ന പരമസുഖം Part 2

അയൽവാസി – ഷാജിഅമ്മാവനെന്നെ കളി പഠിപ്പിച്ച കഥ എനിക്കെന്നും സുഖമുള്ള ഒരോർമ്മയാണ്. അന്നറിഞ്ഞ ആ സുഖം ഒരിക്കലും രവിയേട്ടന്റെ ഒരു സ്പർശനത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നതല്ലേ സത്യം? ഒരു […] Read More… from അയൽവാസി തന്ന പരമസുഖം Part 2