സുഖമുള്ള ഓർമ്മകൾ Part 1

കൊഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും ഓർക്കുമ്പോൾ സുഖം തോന്നുന്നവയായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ സുഖമുള്ള ഒരോർമ്മ പുതുക്കുകയാണിവിടെ.എനിക്കേഴു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എന്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത സഹോദരി മിനിചേച്ചി വിവാഹിതയായത് . കല്യാണം […] Read More… from സുഖമുള്ള ഓർമ്മകൾ Part 1

സുഖമുള്ള ഓർമ്മകൾ Part 2

സുഖമുള്ള ഓർമ്മകൾ – ചേച്ചി തിരുമേനിയുടെ സാധനം വായിലേക്ക് വെക്കുന്നു. ചപ്പുന്നു. തിരുമേനി നിന്ന് പുളയുന്നു. അവൾ ചപ്പിക്കുടിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേച്ചിയുടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരുമേനിയുടെ […] Read More… from സുഖമുള്ള ഓർമ്മകൾ Part 2